ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΣΤΙΛΙΩΝ

Η κανονική αναλογία των παστιλιών ΜΟΥΣΤΟΛΗ Νο 1 και ΜΟΥΣΤΟΛΗ Νο 2 είναι από μία ανά 100 κιλά μούστου.

Σε περίπτωση που ο καιρός είναι πολύ ζεστός ή τα σταφύλια δεν είναι σε καλή κατάσταση,τότε προσθέτουμε 1 ½ παστίλια ΜΟΥΣΤΟΛΗ Νο 1 και ΜΟΥΣΤΟΛΗ Νο 2 ανά 100 κιλά μούστου.
Η αναλογία των παστιλιών ΟΙΝΟΛΗ είναι μία παστίλια ανά 100 κιλά λευκού κρασιού ή 150 κιλά ροζέ ή κόκκινου.
Σε περίπτωση μεταφοράς κρασιού θα προσθέσετε μία παστίλια ΟΙΝΟΛΗ ανά 100 κιλά στο βαρέλι όπου θα γίνει η μεταφορά.
Την ίδια αναλογία θα προσθέσετε μετά την πρώτη μετάγγιση με την προυπόθεση ότι δεν έχει προστεθεί ΟΙΝΟΛΗ στο σφράγισμα.
Στην αντίθετη περίπτωση μετά από κάθε μετάγγιση θα προστίθεται μία ΟΙΝΟΛΗ ανά 200 κιλά κρασιού.
Τέλος για να διατηρηθεί ένα κρασί πέραν της άνοιξης θα προστεθεί μία ΟΙΝΟΛΗ ανά 200 κιλά κρασιού.
Μετά ανά εξάμηνο θα προστίθεται στην ίδια αναλογία.