Μουστόμετρο

Ο Οίκος μας το 1950 κατασκεύασε και λανσάρισε στην ελληνική οινοπαραγωγική αγορά το Μουστόμετρο.
Εκτοτε η συμβολή ενός τόσο απλού οργάνου μέτρησης στην επαγγελματική ή ερασιτεχνική οινοπαραγωγή είναι τεράστια.

 

PB260018-300x51

Το μουστόμετρο αποτελείται από τέσσερεις κλίμακες:

  1. Η κίτρινη στήλη δείχνει τους βαθμούς Μπωμέ(Be) ή τα κοινώς ονομαζόμενα γράδα του μούστου.
  2. Η άσπρη στήλη με ένδειξη αντίστοιχο οινόπνευμα % μας δείχνει σε πλήρη αντιστοιχία με την προηγούμενη ένδειξη Μπωμέ,τον τελικό βαθμό οινοπνεύματος του κρασιού μας.
  3. Η μπλε στήλη είναι η επί τοις εκατό % περιεκτικότητα του μούστου σε σταφυλοσάκχαρα.
    Ομοίως σε πλήρη αντιστοίχιση με τις δύο προηγούμενες.
  4. Τέλος η δεύτερη άσπρη στήλη με ένδειξη ειδικό βάρος,μας επιτρέπει να παρακολουθούμε την πορεία του βρασμού και το έγκαιρο σφράγισμα των κρασιών.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σε ένα γυάλινο ή πλαστικό σωλήνα με μούστο βυθίζετε το μουστόμετρο.
Θα προσέξετε να μην ακουμπάει στον πάτο ή στις πλευρές του σωλήνα.
Όταν θα σταματήσει να βυθίζεται και επιπλεύσει,έχετε την ένδειξη.
Το συγκεκριμένο μουστόμετρο είναι ζυγισμένο στους 15ο C.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αν η θερμοκρασία του μούστου σας τη στιγμή της μέτρησης είναι υψηλότερη ή πιο σπάνια χαμηλότερη υπάρχει διαφοροποίηση.
Στον πίνακα που ακολουθεί θα μπορείτε να προβείτε στις κατάλληλες διορθώσεις.

ΠΟΡΕΙΑ ΒΡΑΣΜΟΥ

Με βάση την αρχική ένδειξη του μουστομέτρου μπορείτε να γνωρίζετε ακριβώς τη στιγμή ολοκλήρωσης του βρασμού.

Παράδειγμα: Αν οι βαθμοί μπωμέ του μούστου σας ήταν 12,αυτό σημαίνει πως θα έχει 12,5 βαθμούς οινοπνεύματος.Στον πίνακα που ακολουθεί 12,5 βαθμοί οινοπνεύματος αντιστοιχούν σε ειδικό βάρος 993,5.

Όταν λοιπόν η ένδειξη του μουστομέτρου στη στήλη ειδικού βάρους είναι 993,5,ο μούστος σας έχει ολοκληρώσει τη ζύμωσή του και μπορείτε να τον σφραγίσετε.