ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΣΤΙΛΙΩΝ

Με την προσθήκη των παστιλιών ΜΟΥΣΤΟΛΗ Νο 1 και ΜΟΥΣΤΟΛΗ Νο 2 πριν ξεκινήσει η ζύμωση,αποστειρώνεται ο μούστος και γίνεται διαλογή της μαγιάς ,επιτρέποντας στην πιο ισχυρή και αποδοτική μαγιά ν’αναπτυχθεί.
Ο μούστος ξυμώνεται με ασφάλεια κερδίζοντας ως προς τον αλκοολικό βαθμό (διαφορά περίπου μισού βαθμού) και ως προς το σώμα και το άρωμα.
Σημειώνεται πως με το τέλος της ζύμωσης δεν μένουν κατάλοιπα των παστιλιών μέσα στο κρασί αφού ήδη έχουν ενεργήσει ευεργετικά.
Η παστίλια ΟΙΝΟΛΗ μετατρέπεται σε αέριο που καλύπτει τα κενά του βαρελιού μην επιτρέποντας στον ατμοσφαιρικό αέρα να έρθει σε επαφή με το κρασί και να το ξινίσει.
Ταυτόχρονα οι εκλεκτές ταννίνες της προσφέρουν βελτίωση της γεύσης και του αρώματος στο κρασί.